බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංක්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව, Covid – 19 රෝගය මිහිතලයෙන් දුරුවේවා යන අරමුණ පදනම් කර ගනිමින් සර්ව ආගමික වැඩසටහනක් එළඹෙන සෙනසුරාදා දින (2021.05.08) ප.ව.5.46ට දිවයින පුරා විහිදී ඇති විහාරස්ථාන, හින්දු කෝවිල්, මුස්ලිම් පල්ලි හා කතෝලික දේවස්ථාන තුළ පැවැත්වීමට සූදානම් කර ඇත.

එමෙන්ම, බෞද්ධ විහාරස්ථාන තුළ රතන සූත්‍ර සජ්ඣායනාවත් අනෙකුත් ආගමික සිද්ධස්ථාන තුළ පූජාවන් සහ ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනු ලබයි.

මේ සියලු කටයුතු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් නිකුත් කරන ලද සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට අනුකූලව පවත්වනු ලබයි.

මෙම වැඩසටහනෙහි සජීව විකාශනය ප.ව. 5.30 සිට 6.30 දක්වා ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ විකාශනය කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

එමෙන්ම, අනෙකුත් රූපවාහිනී නාලිකා හා ගුවන් විදුලි මාධ්‍යයන් සඳහා මෙම වැඩසටහනෙහි දර්ශන මෙන්ම හඬ පටද ස්වාධීන රූපවාහිනි නාලිකාව මඟින් ලබා ගත හැක.

(වැඩිදුර විස්තර පහත දුරකථන අංක මඟින් ලබා ගත හැක.)

  • සුදත් රෝහන මහතා - 0777425078 සභාපති - ස්වාධීන රූපවාහිනිය
  • හසන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා - 0714115256 ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ - ස්වාධීන රූපවාහිනිය
  • ජනජීව මහතා - 0716856157 ජ්‍යෙෂ්ඨ නිශ්පාදක - ස්වාධීන රූපවාහිනිය

Latest Video