ලේකම්තුමාගේ පණිවුඩය

නව තාක්ෂණික දැනුම සමග වේගයෙන් ඉදිරියට යන මිනිසා සෑම විටම නව ලොවක් තනන්නට වෙර දරයි. සමස්ත මානව සමාජයේ ලෞකික හා අධ්‍යාත්මික දියුණුව වෙනුවෙන් අපට උපදෙස් ලබාදෙන අප අදහන දහම ශ්‍රි සම්බුද්ධ ධර්මයයි. ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂාකර පෝෂණය කිරීමට රජය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථානුකූලවම බැදී සිටී. එම කාර්ය ඉටුකිරීම සදහා රජය විසින් ස්ථාපිත කොට ඇති රාජ්‍ය ආයතනය වන බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශය මේ මහඟු සේවය ඉටු කිරීමෙහිලා බැදී සිටී. මෙම කටයුතු ඉටුකිරීමේදී ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය හා පොදු මහජනතාව සමග මනා අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමටත් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන අයට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගැනීමටත් මෙම වෙබ් අඩවිය මහඟු පිටුවහලක් වනු ඇතැයි මාගේ විශ්වාසයයි.

 

චන්ද්‍රප්‍රේම ගමගේ

ලේකම්
බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන