ථේරවාදී බෞද්ධ කතිකාවත් පනත පිළිබදව ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් ලබා ගැනීමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

ථේරවාදී බෞද්ධ කතිකාවත් පනත පිළිබදව ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නයේ උපදෙස් ලබා ගැනීමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි .මෙම අවස්ථාවට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වසන්ත ඒකනායක ,බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් නිමල් කොටවලගෙදර යන මහත්වරුන් ද එක්ව සිටියහ.

12 copy 
13

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන