2018 රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය බිංගිරිය රජ මහා විහාරස්ථානයේදී

2018 රාජ්‍ය වෙසක් මහෝත්සවය බිංගිරිය රජ මහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වෙන අතර ඒ නිමිති කරගත් වැඩසටහන් රැසක් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.
බුද්ධශාසන ගරු අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමන්ගේ සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සාරති දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මැතිතුමන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමන්ගේ පුර්ණ අධීක්ෂණයෙන් යුක්තව මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වේ.

2018 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සම්බන්ධයෙන් සාකච්චාවක් ගරු බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික්‍රම පෙරේරා මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018.03.23 දින පෙරවරුවේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණ. මේ සඳහා බුද්ධශාසන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් තුමා, වයඹ ප්‍රධාන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් තුමා, ත්‍රිවිද හමුදා නිලධාරීන් සහ එක් එක් රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහභාගී විය.

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන