පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන

බෞද්ධ දර්ශනය මත පදනම් වු සාරධර්ම වලින් පෝෂිතව තිබු ශ්‍රි ලාංකේය සමාජය දිනෙන් දින පරිහානියට පත් වෙමින් තිබෙන බව එදිනෙදා අසන්නට හා දකින්නට ලැබෙන සමාජ විරෝධි ක්‍රියාවන්ගෙන් පෙනී යයි. බුද්ධ ශාසනයේ චිර පැවැත්ම වෙනුවෙන් කාලීන වශයෙන් ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් වශයෙන් පන්සල සහ ගම අතර සබදතාවය වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. වැඩි විස්තර......

 1

පුණ්‍යගාම අත්පොත

 

vesak3

Raharata Charika

vihara-namawaliya

නවතම දර්ශන