අංශ

බුද්ධශාසන ආගමික අංශ යටතේ වන සියළු සාමාන්‍ය පරිපාලන හා කාර්යාල පරිපාලන කටයුතු ‍මෙම අංශයට අයත්වන අතර තැපැල් අංශය, ප්‍රවාහන අංශය, නීති අංශය, ඉංජිනේරු හා නඩත්තු අංශ ද මෙම අංශය යටතේ පවතී.

කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශ කාර්යය මණ්ඩලය සම්බන්ධ සියළු සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ සියළු ඉදිකිරීම්/ නඩත්තු කටයුතු
 • අණපනත්/ නීතිමය කටයුතු
 • අමාත්‍ය කාර්යය මණ්ඩල සම්බන්ධ කටයුතු
 • වාහන මිලදී ගැනීම්, නඩත්තු හා අළුත්වැඩියා කටයුතු
 • බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, බුද්ධශාසන අරමුදල සම්බන්ධ අමාත්‍යාංශය මඟින් සිදුකල යුතු ආයතනික කටයුතු
 • විවිධ උත්සව සංවිධානය
 • අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා, පාර්ලිමේන්තු වාචික ප්‍රශ්න ආදී සියළු කටයුතු
 • පූජනීය ස්ථාන වලට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය මඟින් වැලි හා දැව ලබා ගැනීම සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම.
 • ආගමික කටයුතු සඳහා පැමිණෙන විදේශිය ගිහි/ පැවිදි පාර්ශව වෙත වීසා නිර්දේශ ලබා දීම.
 • විදේශිය වන්දනා චාරිකා සඳහා මෙරට පිරිස් වෙත වීසා සහන ලබා දීම.
 • ආගමික සංකේත හා ආගමික ස්ථාන වල ප්‍රයෝජනය සඳහා ආනයන/ අපනයන සිදුකරන ද්‍රව්‍ය වෙනුවෙන් රේගු බදු සහන ලබා දීම.
 • දේශීය හා විදේශීය විශ්‍රාම ශාලා සම්බන්ධ සියළු කටයුතු ඉටු කිරීම.
  • දේශීය - අනුරාධපුර කුරුන්දන්කුලම රජරට නිවාසය
  • විදේශීය - නේපාලයේ දුටුගැමුණු විශ්‍රාම ශාලාව
 • විහාරස්ථාන හා සම්බන්ධ පොදු ලිපි සම්බන්ධ කටයුතු

හැඳින්වීම

අමාත්‍යාංශයේ විෂයය පථයට අදාළව විහාරස්ථානවල සියළු සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් සොයා බැලීම, අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සැලසීම, අධීක්ෂණය, නියාමනය හා ප්‍රගති පාලනය තුළින් බෞද්ධ පූජනීය ස්ථානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු වල ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේ කටයුතු මෙහෙයවීම හා මඟපෙන්වීම. අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවිය, ආයතනය තුළ ජාල පද්ධතිය, පරිගණක දෘඩාංග හා මෘදුකාංග කළමනාකරණය, තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ඇතුළුව තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය මෙම අංශයේ ප්‍රමුඛ කාර්යයන් වේ.

ඒ යටතේ,

 • ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම හා යටිතල පහසුකම් සැළසීම.
 • ආපදාවට ලක් වූ විහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර බෞද්ධ සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා ඉන්දියානු රජයෙන් ලැබෙන ආධාර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • පසුගාමී බවට හඳුනාගත් ගම්මානවල විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ගම්මානයේ ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනයක් ඇති කර සාරධර්ම වලින් පෝෂිත තිරසර ගම්මානයක ජීවන වටාපිටාව නිර්මාණය කිරීම උදෙසා තිරසර පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම‍.
 • විදේශයන්හි පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්ථානවල සංවර්ධන කටයුතු
 • දේශීයව සිදු කරන බෞද්ධාගමික සංවර්ධන විශේෂ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • (විද්‍යාලංකාර ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදි කිරීම, ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට අනුයුක්ත පල්ලෙකැලේ ප්‍රාසාංගික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ඉදි කිරීම, රෙජිඩේල්වත්ත ශාක්‍ය ජනපද ව්‍යාපෘතිය වැනි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.)
 • විදේශයන්හි පිහිටි බෞද්ධ විහාරස්ථාන අතර අන්තර් සම්බන්ධතා ගොඩනැඟීමට කටයුතු කිරීම.
 • භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ පරිගණක හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම.
 • මව් බස නොවන වෙනත් භාෂා හැකියාවන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා භික්ෂු පුහුණු ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ආගමික සහජීවනය උදෙසා ආගම් අතර අන්තර් සහයෝගීතාවය හා අවබෝධය වර්ධනය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය හා දෙපාර්තුමේන්තු විසින් ක්‍රියාත්මක සංවර්ධිත ව්‍යාපෘතීන්වල ප්‍රගති සමාලෝචනය.
 • අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු මඟින් ඒ ඒ වර්ෂවලට අදාළව සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන වැඩසටහන්වල වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 • බුද්ධශාසන අංශයට අදාළ කාර්යය සාධන වාර්තාව සකස් කර පාර්ලිමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවල කාර්ය සාධන වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට කටයුතු කිරීම.
 • ඒ ඒ වර්ෂයට අදාළ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය සැලසුම් කරමින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, සංවර්ධන සැලැස්ම හා අයවැය යෝජනා සකස් කිරීම.
 • ජනපතිට කියන්න වැඩසටහන / ගම සමඟ පිළිසඳර ආදී වැඩසටහන් වලින් ජනාධිපතිතුමා හා අග්‍රාමාත්‍යතුමා වෙත ඉදිරිපත් වන මහජන දුක්ගැනවිලි, ඉල්ලීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 • සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව සංවර්ධන වැඩසටහන් වලට අදාළ කටයුතු කිරීම.
 • ගම සමඟ පිළිසඳර වැඩසටහනට අදාළව මෙම අමාත්‍යාංශයට ලැබෙන ඉල්ලීම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 • මත් ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන.
 • අමාත්‍යාංශය වෙබ් අඩවිය නඩත්තුව හා සංවර්ධනය
 • බෞද්ධ දත්ත පද්ධතිය මඟින් වාර්තා සකස් කිරීම.
 • පරිගණක නඩත්තුව හා ආයතනය තුළ ජාල පද්ධතිය නඩත්තුව
 • අමාත්‍යාංශ කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා අන්තර්ජාල පහසුකම් හා විද්‍යුත් තැපෑල පහසුකම් ලබා දීම.
 • බුදුපුත් සුරක්ෂා තොරතුරු පද්ධතිය නඩත්තුව හා යාවත්කාලීන කිරීම.
 • සංවෘත පරිපථ රූපවාහිනී පද්ධතිය (CCTV) නඩත්තුව.
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා දායක වීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ නිල ෆේස්බුක් (Face Book) පිටුව නඩත්තුව හා යාවත්කාලීන කිරීම.

රාජ්‍ය අයවැයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරනු ලබන මුදල් උපරිම ඵලදායීතාවයෙන් හා කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුතුව දැක්ම(Vision), මෙහෙවර(Mission) හා අරමුණ(Objectives) ගතව උපයෝජනය කරන බවටත් එම තත්වයන්ට බාධා ඇති කරන හා බලපෑම් ඇති කරනු ලබන සාධක හඳුනා ගෙන එම ගැටලු ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම් සිදු කිරීමත් මෙම අංශයෙන් සිදු කරනු ලබයි.

ඒ සඳහා පහත සඳහන් පරිදි කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි.

 • ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වශයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ඇති මූල්‍ය කළමණාකරන වගකීම් වඩාත් හොදින් ඉටු කිරීම සඳහාත් ආයතනය සතු සියලුම සම්පත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායීව මෙහෙය වන බවට සහතික වීම සඳහා අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ හා මගපෙන්වීම් ලබා දීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම (Vision), මෙහෙවර (Mission), අරමුණු (Objectives) වලට අනුගතව වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සකස් වන්නේ ද යන්න අධ්‍යනය කොට අපගමනය (Deviation) හඳුනාගැනීමත් ඒ සඳහා සුදසු දිශානතියන් නිර්දේශ කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතන වල අභ්‍යන්තර පාලන උපක්‍රම අධ්‍යනය කොට දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ හා මගපෙන්වීම් නිකුත් කිරීම හා අභ්‍යන්තර පාලන චක්‍රලේඛ සකස් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
 • රජයේ විගණනයෙන් ඉදිරිපත් වන විගණන විමසුම් සහ අභ්‍යන්තර විගණන විමසුම් අධ්‍යනය කොට වැඩි අවදානම් සහිත විසදුම් හඳුනා ගෙන විගණන හා කළමණාකරන කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කොට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම් හා නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීමට සහය වීම.
 • දුර්වල අභ්‍යන්තර පාලන උපක්‍රම සහිත සහ මූල්‍ය කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවයන් සහිත අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති රජයේ ව්‍යාපාර වල මූල්‍ය කළමණාකරන පද්ධති වල පවතින දුර්වලතා හදුනා ගැනීම, එම පද්ධති සංවර්ධනය (system Development) සැලසුම් කිරීම හා නවීකරණය සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම හා ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් සැකසීම.
 • රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වල ඵලදායී නොවන ව්‍යාපාරික අංශ හඳුනා ගැනීම හා වියදම් කාර්යක්ෂම හා ඵලදියීතාවයත් ආදායම් ඉහළ නංවා ගතයුතු මාර්ග හඳුනා ගෙන ඉදිරිපත් කිරීමත් එමගින් එම ආයතන වල වියදම් අවම කිරීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන වල මූලික විමර්ශන පැවැත්වීම හා විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම සහ ඒ සඳහා චෝදනා පත්‍ර සකස් කිරීම සහ විමර්ශන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියලුම ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් විගණන හා කළමණාකරන කමිටු සංවිධානය කිරීම හා එමගින් ප්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘතීන් වල ප්‍රසම්පාදන හා කළමණාකරන, මූල්‍ය කළමණාකරන පරිපාලන හා වෙනත් ගැටලු විසදා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණකවරුන් නොමැති ආයතන වල අභ්‍යන්තර විගණන අංශ ශක්තිමත් කිරීම සහ අදාළ නිලධාරීන් වෙත අවශ්‍ය මගපෙන්වීම් ලබා දීම.

මූල්‍ය අංශය විසින් ඉටුකරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙක වන්නේ,

 • ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
 • ගිණුම් හා ගෙවීම් කටයුතු

මුල්‍ය අංශය ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී,ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී,ගණකාධිකාරී, සංවර්ධන නිලධාරීන් 10ක් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් 04 ක් හා කාර්යාල සේවක ශ්‍රේණියේ නිලධාරින් 02 නෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

ප්‍රසම්පාදන කටයුතු

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයට වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු මඟින් භාණ්ඩ හා සේවා අත්පත් කර ගැනීමට වෙන්කරන ලද ප්‍රතිපාදන වඩාත් කාර්යක්ෂමව යොදා ගනිමින් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුකූලව වැඩ, භාණ්ඩ හා සේවා අත්පත් කරගැනීම ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල ප්‍රධානම අරමුණයි.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසම්පාදන සැලසුම් සකස් කිරීම
 • නියමිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් මිලදී ගැනීම
 • වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන කමිටු පත් කිරීම හා තාක්ෂණ ඇඟයීම් කමිටු පත් කිරීම

ගිණුම් හා ගෙවීම් කටයුතු

අමාත්‍යාංශයේ සියළු වියදම් හා ආදායම් පදනම් කර ගනිමින් සකස්කරන ලද අයවැය ඇස්තමේන්තු අනුව ලබාදෙන ප්‍රතිපාදන රජයේ මූදල් රෙගුලාසි හා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති හා නිකුත් කරනු ලබන චක්‍රලේඛන විධිවිධාන අනුගමනය කරමින් හා නිවැරදි හා පාරදෘෂ්‍යභාවයෙන් යුත් ගිණුම් ක්‍රමවලට අනුකූලව අනුමත සීමාවන්තුල උපරිම කාර්‍යක්ෂමතාවයෙන් උපයෝජනය කිරීම ගිණුම් හා ගෙවිම් කටයුතුවල ප්‍රමුඛ අරමුණ වේ.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

 • වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම හා අනුමත සිමාවන් තුළ සියළු ගෙවීම් සිදු කිරීම
 • CIGAS හා ITMIS වැඩ සටහන් පවත්වාගෙනයමින් සහ අනෙකුත් ගිණුම් කටයුතුවලට අදාළ පොත්පත් හා ලේඛන පවත්වාගෙනයාම තුලින් අවසන් ගිණුම් පිළියෙල කිරීම හා වාර්තා කිරීම
 • මුදල් කළමනාකරණය හා අක් මුදල් නිදහස් කිරීම සහ බැංකු සමග කරනු ලබන සියළු කටයුතු ඉටුකිරීම
 • ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනගත කිරීම හා පාලනය , පාරිභෝගික භාණ්ඩ ගබඩා පවත්වාගෙනයාම හා නිකුත් කිරීම්
 • මුදල් අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා දත්ත ලබාදීම
 • ජාතික විගණන කාර්යාලය සහ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයෙන් ලැබෙන විගණන විමසුම් සඳහා පිළිතුරු ලබාදීම
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා සම්බන්ධවෙමින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සදහා ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම

හැදින්වීම

ආගමික සහජීවනය උදෙසා සියලු ආගම්වලට අයත් දෙපාර්තමේන්තු එක් අමාත්‍යංශයක් යටතේ ස්ථාපිතකර පවත්වාගෙන යන අතර, හින්දු ආගමික, මුස්ලීම් ආගමික හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තු පරිපාලනය හා කළමනාකරණ කටයුතු ඒකමතික ස්වරූපයෙන් මෙම අංශය මඟින් සිදුකරනු ලබයි.

ආගමික හා සමාජ සහජීවනය උදෙසා පහත සඳහන් කාර්යයන් මෙම අංශය මඟින් ඉටුකරනු ලැබේ

 • ගම සමඟ පිළිසදරක් තුළින් වැඩ සමඟ යළි ගමට” ජාතික වැඩසටහන මඟින් හදුනා ගන්නා හින්දු, මුස්ලීම්, ක්‍රිස්තියානි ආගම් සම්බන්ධව පවතින ගැටලු එම දෙපාර්තමේන්තු වෙත යොමු කර අවශ්‍ය විසදුම් ලබා දීම සහ එම ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය.
 • රට හදන සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව ඒ ඒ ආගමික දෙපාර්තමේන්තු වෙත පැවරී ඇති කාර්යයන් අධීක්ෂණය කිරීම සහ ප්‍රගතිය විමසා බැලීම.
 • හින්දු ආගමික, මුස්ලීම් ආගමික හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු යන දෙපාර්තමේන්තු තුනෙන් නිර්දේශ කර අප වෙත යොමුකරනු ලබන ඒ ඒ ආගම් වලට අදාළ පූජ්‍ය ප්‍රසාදීන් හා පුද්ගලයන් සඳහා පැමිණීමේ වීසා ලබා දීම හා වාස වීසා දීර්ඝ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂක නිෂ්කාෂණ ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙත යොමු කිරීම, එම අමාත්‍යංශය විසින් දැනුවත් කරන වෙනත් විශේෂ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සුදුසු පියවර ගැනීම, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා අනෙකුත් අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය සහ දැනුවත් කිරීම.
 • ආගමික චාරිකා සඳහා වීසා සහන වෙනුවෙන් නිර්දේශ ලබා දීම
 • කෝවිල්, පල්ලි හා දේවස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණ හා සංවර්ධන කාර්යයන් වෙනුවෙන් ආධාර මුදල් ලබා දීම සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඉල්ලීම් අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු සඳහා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු වෙත යොමු කිරීම.
 • කෝවිල්, පල්ලි හා දේවස්ථාන මුල් කර ගනිමින් සමාජය තුළ පැන නගින නීතිමය හෝ සාමාජීය වශයෙන් ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරගැනීම සඳහා අමාත්‍යංශය මැදිහත් වී, ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුවලට අවශ්‍ය උපදේශයන් හා නිර්දේශයන් ලබාදීම.
 • දෙපාර්තමේන්තු තුනෙහි ආයතන කටයුතු වෙනුවෙන් අධීක්ෂණය හා නිර්දේශ ලබා දීම.
 • ආගමික ග්‍රන්ථ මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී එම ග්‍රන්ථ රේගුවෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂක නිශ්කාෂණ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙතින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
 • ආගම් අතර අන්තර් සහයෝගය හා සහෝදරත්වය වර්ධනය වන පරිදි සහජීවන වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • රාජසන්තක කරන ලද ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යයන් ආගමික සිද්ධස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණ හා සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් සහන මිලට ලබා දීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යංශය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ආගමික කටයුතු උදෙසා දෙපාර්තමේන්තු වෙත, විදේශයන්ගෙන් ලැබෙන පරිත්‍යාගයන් රේගුවෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා අමාත්‍යංශය මැදිහත් වීම.