අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ වන විට මුහුණදී ඇති ගැටළු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා ගේ අවධානයට.

දෙසැම්බර් 12th, 2022

අනුරාධපුර, අරිප්පු පාර පැරණි නගරයේ නව සංඝමිත්තාරාම, සිල්මාතා පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී,  10 වන දින පැවති සැසිවාරය සහ විශේෂඥ වෛද්‍ය සායන වැඩසටහන් අවසානයේ දී වැඩමකර සිටි මෙහෙණින් වහන්සේලා මේ වන විට මුහුණපා ඇති ගැටළු, අමාත්‍යවරයා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණි. මෙහි දී බොහෝ මෙහෙණින් වහන්සේලා මුහුණ දී ඇති ප්‍රශ්නයක් වූ, වැඩි වී ඇති විදුලි බිල්පත් සම්බන්ධයෙන් උද්ගතවී ඇති ප්‍රශ්න, බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන වලට නුදුරේ දී ලබා දෙන සූර්ය බලශක්ති පහසුකම් මගින් නිරාකරණය වන බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. එසේම මෙහෙණින් වහන්සේලා මුහුණ දී ඇති ඉඩම් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය යොමු වූ අතර ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුන්‌නේය.

මෙම වැඩසටහන් සංවිධානය කිරීම සඳහා ස්ථාන භාර පූජ්‍ය ධම්මානි අනුරපාලි මෑණියන් වහන්සේ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කළාය. බෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්තුමන් (සංවර්ධන), වෛද්‍ය කුමුදු දසනායක මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්, වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් බොහෝ දෙනෙක් ද ප්‍රදේශවාසී දායක දායිකාවන් ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුහ. අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමන් ද මෙම වැඩසටහනට සහභාගී වී සිටියේය.