ඓතිහාසික නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාරය පූජාභූමියක් ලෙස නම් කෙරේ

මාර්තු 21st, 2022

ඓතිහාසික නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාර පූජාභූමිය ප්‍රකාශයට පත්කිරීමේ ශ්‍රී සන්නස් පත්‍රය පිළිගැන්වීම සඳහා යාපනය නාගදීප රජමහා විහාරස්ථානයේ ආගමික උත්සවය 2022.03.19 දින පැවැත්විණි.
පූජාභූමි අධ්‍යක්ෂ රුචිර විතාන මහතා විසින් බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතාට නාගදීප විහාරස්ථානය පූජා භූමියක් බවට පත්කිරීමේ ශ්‍රී සන්නස් පත්‍රය ලබා දීමෙන් අනතුරුව ලේකම්තුමා විසින් සන්නස් පත්‍රය කියවන ලදි.
මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලබා දුන් සන්නස් පත්‍රය අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ අඹගහපිටිය පාර්ශවයේ උත්තර ලංකාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක නාගදීප රාජමහා විහාරය, දඹකොළපටුන සංඝමිත්තා විහාරය, කන්කසන්තුරෙයි ඓතිහාසික තිස්ස රාජ මහා විහාර ත්‍රිත්වයේ විහාරාධිපති පුජ්‍ය නවදගල පදුම කිත්ති තිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත පිළිගන්වන ලදි.
ඒ අනුව ඓතිහාසික නාගදීප පුරාණ රජමහා විහාර පූජාභූමිය ලෙස නාගදීප පුරාණ රජ මහා විහාරස්ථානය ඉදිරියට හැඳින්විය හැකි අතර උක්ත ප්‍රදේශය පූජා භූමියක් බවටත් පත්වේ.