මුල් පිටුව » ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ගරු. අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

බුද්ධශාසන , සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට ලැබීම මාගේ දේශපාලන දිවිය තුළ ලැබූ ඉමහත් භාග්‍යයක් කොට සළකමි. එයට හේතුව වන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් පැවරී ඇති වගකීමට අනුව බුද්ධශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීමත්, අනෙකුත් ආගම් ඇදහීමේ නිදහස සහ අයිතිය තහවුරු කරමින් ආගමික සංහිදියාව සහ සමානාත්මතාවය ස්ථාපිත කොට ශ්‍රී ලංකාව යහ ගුණ දහමින් පිරිපුන් පුරවැසියන් සහිත දියුණු රාජ්‍යයක් බවට පත්කිරීමේ දැවැන්ත කාර්යය වෙත උරදීමේ භාරදූර වගකීම මෙම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති බැවිනි. සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද විෂයය ද මෙම අමාත්‍යාංශය හා බද්ධ වීම තුළින් ජාති ආගම් වැනි පටු බේද වලින් වියුක්ත ව සමස්ත සමාජයම නියෝජනය කළ හැකි පරිද්දෙන් වන දැවැන්ත කාර්යයභාරයක් මෙම අමාත්‍යාංශය තුළින් ඉටු කිරීමට ඉඩකඩ සැළසී ඇති බව මාගේ විශ්වාසයයි.

කාලීන වශයෙන් අතිශය වැදගත් සහ අත්‍යාවශ්‍ය වන මෙම වගකීම ඉටු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව ප්‍රමුඛ රාජ්‍යයක් කරා මෙහෙයවීමේ මහා සංවර්ධන කාර්යය සදහා ඇප කැප වන ගෞරවණීය මහා සංඝරත්නය, හින්දු, කතෝලික සහ ඉස්ලාම් පූජක පක්ෂය ඇතුළු සියළු ආගමික නායකයින් සේම මෙම අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ සියළු ශ්‍රී ලාංකේය පුරවැසියන් විසින් ද ඉටු කරනු ලබන මෙහෙය , අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මා ඉතා අගය කොට සළකමි.

බුද්ධශාසනයේ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරමින් සියළු ආගම්වලට හා ඇදහීම්වලට ගරු කරන ශිෂ්ඨ සම්පන්න දියුණු සංස්කෘතියක් සහිත දේශයක් උදා කර ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය ශක්තිය හා ධෛර්යය අප සැමට ලැබේවා ! යි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

මහින්ද රාජපක්ෂ
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු අග්‍රාමාත්‍ය සහ
බුද්ධශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය.