චීන – ශ්‍රී ලංකා මිතුදම යා කෙරෙන පාලමක්, සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයෙන්….!

ජූනි 1st, 2023

ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර පවතින දීර්ඝ කාලීන මිත්‍රත්වය තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සහ දෙරට අතර සංස්කෘතික සබඳතා හුවමාරු කිරීමේ අරමුණින් පැවැත්වූ සංස්කෘතික සංදර්ශනයක් නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේ දී 2023.05.26 පැවැත්විණි.

බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ චීන තනාපති කාර්යාලය එක්ව මෙම උළෙල සංවිධානය කළ අතර, චීනයේ යුනාන් ප්‍රාන්තයේ සංස්කෘතික ශීල්පින්ගේ නර්තන හා වාදන අංගයන්ගෙන් උළෙල විචිත්‍රවත්විය.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන,හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ,ශ්‍රී ලංකා චීන තනාපති චී චෙන්හොන්ග්, බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක යන මහත්වරු ඇතුළු දේශීය විදේශීය සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක් මෙම උළෙලට සහභාගීවුහ.