පඬුවස්නුවර පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයෙහි බුදු පිළිම වහන්සේලා ප්‍රතිනිර්මාණය කරයි !

මැයි 8th, 2023

පඬුවස්නුවර පුරාවිද්‍යා පරිශ්‍රයෙහි විනාශ වෙමින් පැවැති ඉපැරණි බුදු පිළිම වහන්සේලා යළි ප්‍රතිනිර්මාණය කර සැදැහැවතුන් සඳහා වන්දනාමාන කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ඇතැයි බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කරයි.

වෙසක් උළෙලට සමගාමීව මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ජනතාව වෙත වැඳුම් පිඳුම් කිරීමට කඩිනමින් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අවසන් කළ බව ද ස්ථානය පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමට පැමිණි අමාත්‍යවරයා එහිදී සඳහන් කළේ ය.

මෙම ප්‍රතිමාවන්හි සංරක්‍ෂණ කටයුතු මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සංරක්‍ෂණ ශිල්පීන්ගේ හා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සහාය ඇතිව සංරක්‍ෂණය කර ප්‍රතිස්ථාපනය කර තිබේ.

මෙම අවස්ථාවට ජාතික උරුම අංශයේ අතිරේක ලේකම් නිශාන්ති ජයසිංහ,මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ගාමීණි රණසිංහ,පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය අනුර මනතුංග, බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක යන මහත්ම මහත්මිහු සහ නිලධාරිහු පිරිසක් එක්වුහ.