මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ඓතිහාසික ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවන කවය…

දෙසැම්බර් 12th, 2022

මහා විහාර වංශික ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ ඓතිහාසික ආගමික සිද්ධස්ථාන පුනර්ජීවන කවය මගින් සංවිධානය කළ සාකච්ඡාවක් අනුරාධපුර, හල්මිල්ලකුලම, ශ්‍රී සුගත මහා විහාරස්ථානයේ දී 10 වන දින පැවැත්වුණි.

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායට අයත් සිද්ධස්ථානයන් සහ පුරා විද්‍යා රක්ෂිතයන් සහිත ප්‍රදේශ සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙහි දී අවධානය යොමු වුණි. විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් ඒ සඳහා සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් සකස් කර, ඉදිරි පියවරයන් ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දුණි.

ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ උතුරු මැද පලාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක, අනුරාධපුර වටවන්දනා පාර අභයගිරිපූර්වාරාමාධිපති පුනර්ජීවන කවයේ අනුශාසක පූජ්‍ය පොතානේ ධම්මානන්ද නාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ පුනර්ජීවන කවයට සම්බන්ධ නාහිමිපාණන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝරත්නයේ අනුශාසනා පරිදි මෙම සාකච්ඡාව සිදුකරනු ලැබුණි.

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීනී ප්‍රියංකා අමරසිංහ සහ මෙම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරී දායකත්වයක් දක්වන ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධීකරණ හා තොරතුරු තාක්ෂණික කලමනාකාර වයි.ඒ.ඡේ. මොහාන්, චිත්‍රරත්න කළුආරච්චි, හර්ෂ පයාගල, ඇතුළු කණ්ඩායමක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණි. විෂය භාර අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මැතිතුමා ද මෙම අවස්ථාව සඳහා සහභාගී විිය.