මුල් පිටුව » ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන නිකායන්හි මහානායක ස්වාමින්වහන්සේලා

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රධාන නිකායන්හි මහානායක ස්වාමින්වහන්සේලා

ස්‍යාමෝපාලී මහා නිකාය මල්වතු පාර්ශවයේ මහානායක
අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රි සිද්ධාර්ථ සුමංගලාභිධාන මහානායක ස්වාමින්වහන්සේ
ස්‍යාමෝපාලී මහා නිකාය අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක
අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ධම්මසිද්ධි ශ්‍රි පඤ්ඤානන්ද ඤාණරතනාභිධාන මහානායක ස්වාමින්වහන්සේ
ශ්‍රි ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ මහානායක ස්වාමීන්වහන්සේ 2023.05.16 දින අපවත් වී වදාල සේක
ශ්‍රි ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක
ශාසන සෝභන සිරි සරණංකරෝපසේන වංසාලංකාර, සාහිත්‍ය කීර්ති ශ්‍රී, පරියත්තිධර, ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී සරණංකර, ත්‍රිපිටක විශාරද, ශාස්ත්‍රපති අග්ගමහා පණ්ඩිත
අතිපූජ්‍ය මකුලෑවේ ශ්‍රී විමල මහානායක ස්වාමින්වහන්සේ