தொடர்பு விபரங்கள்

 • Icon of Location
  135, ஸ்ரீமத் அனகாரிக தர்மபால மாவத்தை,
  கொழும்பு 00700.
  இலங்கை
 • Icon of Telephone
  தொலைபேசி : +94 11 230 7674
 • Icon of Telephone
  மின்னஞ்சல் :mbsecoffice@gmail.com

தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

  பதிப்புரிமை © 2021 புத்தசாசன மத மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சு. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.
  வடிவமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி Procons Infotech
  ஆனி 10, 2024 @ 11:10 முப